Principatele Unite 9 vechi

Sistematizări înainte de 1911

 

 

 

Parcelă: A rămas intactă în urma străpungerii prelungirii str. Poetului la 1890-1891, dar a fost comasată cu rămășițele parcelei vecine. Echivalentă cu parcela de la nr. 15 de astăzi.

 

Clădiri: O casă mică ante 1846 ce există și astăzi. Cea din spatele ei, ante 1899, a dispărut cel mai probabil în perioada interbelică.

 

Proprietari: La 1846 Costache Gâmbireanu, iar cel puțin pentru 1864-1885 este atestat Alecu Sachelarie, probabil același cu funcționarul din Primărie atestat la 1887-1890 în Păstorului 4. La 1890 farmacistul Adolf Oberth, proprietarul farmaciei Hygia din Primăverii 46.

 

 

Google Maps

 

Proprietăți desființate înainte de întocmirea planului cadastral din 1911 în urma diverselor sistematizări urbane.