Principatele Unite 47

 

Adresă veche: Până spre 1903-4 Principatele Unite 33.

 

Parcelă: La început trebuie să fi existat o singură proprietate cuprinzând Pr. Unite 4147 și Olimpului 216. La 1846 era deja (și probabil de multă vreme, poate chiar din sec. XVIII) împărțită în 3: Pr. Unite 45-47, Pr. Unite 41-43 împreună cu Olimpului 2-8 și respectiv Olimpului 10-16. Pr. Unite 45 și 47 s’au despărțit una de cealaltă cândva între 1864 și 1867.

 

Clădiri: Casă ante 1885. De fapt ar putea fi mult mai veche: casa care apare pe planul de aliniere 1867, și care era poate deja pe planurile din 1846 și 1856, este însoțită de comentariul “pusă pe aliniere 1879”. Dependințele din fundul curții sunt și ele ante 1899.

 

Proprietari: La 1864 și 1867 Gustaf Blanc clopotaru. Louis Randon apare menționat pentru anii 1870-1885. La 1893 atestată Zoe Randon, iar la 1900 și 1911 Zoe Manhes; posibil să fi fost una și aceeași persoană (adică dna. Manhes, născută Randon ?). Cel puțin pentru perioada 1883-95 este atestat ca locatar (probabil chiriaș) Johann Löbl, cunoscut fabricant de clopote. Avocatul Alfred Negoianu atestat în anii ’40 (Mon.Of. 13.03.1946 și 20.02.1947; decretul de naționalizare din 1950). Cerere de retrocedare pe numele Nina Ștefănescu (Teodorescu).

 

 

Google Maps