Principatele Unite 41-43 (Olimpului 2)

str. Princ. Unite nr. 43

 

Adresă veche: În anii 1870-80 și probabil până pe la 1903-4 a avut adresa Principatele Unite 29bis. Până pe la 1895-96 nu a avut adresă pe Olimpului.

 

Parcelă: La început trebuie să fi existat o singură proprietate cuprinzând Pr. Unite 4147 și Olimpului 2-16. La 1846 era deja (și probabil de multă vreme, poate chiar din sec. XVIII) împărțită în 3: Pr. Unite 45-47, Pr. Unite 41-43 împreună cu Olimpului 2-8 și respectiv Olimpului 10-16. Olimpului 68 era deja despărțită de Pr. Unite 41-43 și Olimpului 2-4 în 1868. Olimpului 4 s’a desprins mai târziu, posibil în jur de 1880. Mai departe, 43 pare să se fi despărțit de 41 imediat după Primul Război Mondial.

 

Clădiri: La 1856 exista o casă pe latura sudică a lotului de astăzi (la 1846 nu este clar), care ulterior a dispărut, astfel că lotul de astăzi este atestat ca viran pentru perioada 1867-1880, poate un pic mai târziu chiar. Casa de pe colț de astăzi era de curând construită la 1885 (mărturia planurilor de aliniere Principatele Unite și Olimpului din acest an). Ulterior, la 1892 s’a construit casa de la nr. 43.

 

Proprietari: La 1864 Toplicescu. La 1867-79 Ghiță Tătăranu. La 1885 era (de curând, se pare) Constantin Nicolaid sau Neculaide (dar la 1887-90 menționat încă avocatul George Tătăranu, deci e neclar). În perioada 1892-1911 este atestat căpt. Toma V. Pompilian, veterinar militar în subordinea Marelui Stat Major, iar la 1918 Alexandru Pompilian. La nr. 41 în 1931 Costică Teodorescu. În 1950, la naționalizare, Nicolae și Ion Văceanu; devine imediat localul cantinei Ajutorul Popular nr. 11. Păstrează încă un aspect comercial, de prăvălie sau local. Cerere de retrocedare în 1991 pe numele Elisabeta Văceanu, ulterior Ștefan Ovidiu Văceanu. Nr. 43 a fost vândută în 1921 lui Avram (sau Adrian) și Ceciliei Löwensohn, iar în 1928 este cumpărată de Șloim Favelovici. Cerere de retrocedare pe numele Zoița Tasu. Mon.Of. Mon.Of. 07.09.1888, 02.02.1928 și 29.05. și 14.07. 1931.

 

 

Google Maps