Muzelor 4

 

Adresă veche: Până spre 1900 Muzelor 6.

 

Parcelă: La origine a fost o mare proprietate echivalentă cu Olimpului 1-7 + Principatele Unite 31-39 și Muzelor 2-6, vizibilă ca atare pe planul Borroczyn (1846). La 1856 deja era împărțită în cel puțin trei loturi mai mici cu intrare din Principatele Unite. Cel de pe colțul cu Muzelor s’a fragmentat apoi în continuare.

 

Clădiri: Imobil probabil multifamilial construit ante 1899 (probabil 1894).

 

Proprietari: La 1846 mai-marele bașa Nicolae (proprietatea veche încă nedivizată). La 1894 Adrian Eliu Varron, inginer hotarnic, la 1901 Ecaterina Varron. Până la 1906 trecuse în proprietatea lui Alexandru și Nicolae Puricescu și a Jeanei Vrăbiescu (Varron domiciliat în Justiției 3 cf. Mon.Com. 3 mar. 1902). Alexandru Puricescu era în 1911 proprietarul a 200 ha din moșia Gârdești (Teleorman), domiciliul era însă aici și pe soție o chema Florica (Mon.Of. 9 oct. și 7 nov. 1909, 30 mai 1910 și 20 feb. 1911). În 1916-18 atestat preotul George Șandru. Mon.Of. 14 iul. 1906, 2 mar. 1916.

 

 

Google Maps