Muzelor 2 (Principatele Unite 31)

str. Muzelor nr. 2

 

Adresă veche: Până în jur de 1900 a avut numerele 2 și 4 (într’o perioadă chiar și 6) pe Muzelor. Până pe la 1903-4 a avut nr. 25 (și într’o perioadă 23) pe Principatele Unite.

 

Parcelă: La origine a fost o mare proprietate echivalentă cu Olimpului 1-7 + Principatele Unite 31-39 și Muzelor 2-6, vizibilă ca atare pe planul Borroczyn (1846). La 1856 deja era împărțită în cel puțin trei loturi mai mici cu intrare din Principatele Unite. Cea de pe colțul cu Muzelor s’a fragmentat apoi în continuare. Parcela actuală a rezultat din reunirea primelor două fragmente (nr. vechi 2 și 4 de pe Muzelor) în jur de 1890. O fâșie de teren la stradă în Pr. Unite a fost expropriată în 1896-98 pentru aliniere.

 

Clădiri: În Pr. Unite 31 este o casă din 1922  ce ocupă și jumătate din Muzelor 2 (4 vechi). Casa care exista în Pr. Unite 31 la 1911 pare să fi fost post 1895, pe locul alteia mai vechi ante 1867 (probabil post 1856); explicația este exproprierea pentru aliniere la 1896-98. În Muzelor 2 este un alt corp de clădire, construit în 1926, plus o extensie pe hotarul cu Muzelor 4, construită tot atunci, ca adaos neautorizat (prelungită până în stradă după 1990).

 

Proprietari: La 1846 mai-marele bașa Nicolae (proprietatea veche încă nedivizată). În 1886 Ion Călinescu în Pr. Unite 31 și frații Ciocanelli în Muzelor 2 (atestați deja la 1882). În anii 1890 Temistocle Ciocanelli (avocat, unul din frați) e deja proprietarul ambelor loturi. La 1906 arhitectul Epaminonda Ciocanelli, moștenitorul lui Temistocle, îi vinde diversele proprietăți (v. Mon.Of. 15 iul. 1906). Cumpărător aici pare să fi fost arendașul Theodor Temelie (vezi I. Văcărescu 14, 16 și 18), atestat la 1911, iar la 1918 Mihail Temelie (probabil fiul lui). Rozica și Simion Lazarovici atestați cel puțin pt. perioada 1922-38 (vezi și Mon.Com. 5 iun. 1932 și 24 feb. 1935). În 1947 maiorul Ștefan Dobrescu.

 

 

Google Maps