Principatele Unite 9-11

 

Adresă veche: La 1885 avea Principatele Unite 7, pentru ca apoi să devină 9 și pe la începutul secolului XX, când actualul nr. 7 era 11, avea nr. 13. După Primul Război Mondial anomalia de la nr. 11 devine 7 și astfel 13 devine 9. 11 și 13 astfel dispar, dar 11 reapare în anii ’30 când s’a construit blocul, în timp ce 13 lipsește până în ziua de astăzi.

 

Parcelă: A avut ieșire la Maidanul Dulapului cel puțin până pe la 1870. În anii ’30 s’a desprins nr. 11 de astăzi, cu micul bloc de câteva apartamente.

 

Clădiri: La nr. 11 un bloc cubist construit în 1933 (vezi autorizația), pe un loc ce fusese înainte mereu viran. Casa din spatele lui este ante 1899; avea la 1911 același amplasament ca la 1846 și este probabil aceeași. La fel și casa vagon din stânga de la stradă, care a dispărut post 1911 ante 1927 (probabil în anii ’20). Dependințele de astăzi de pe partea stângă sunt probabil relativ recente. Clădirile din fundul curții (latura scurtă) erau ante 1899 (posibil ante 1870) și au dispărut și ele în perioada interbelică, fiind înlocuite de dependințele care există astăzi pe partea dreaptă în spatele casei.

 

Proprietari: La 1864 și cca. 1870 Mihalache Fidigiu (vezi planul de aliniere al Pieții Concordiei). La 1872 Mihalache Nicolau, probabil aceeași persoană (rudă cu Dumitru Nicolau ?). La 1885 Gheorghe Ioanid. Cel puțin în perioada 1907-18 fabricantul de mobilă David S. Littman și soția sa Eliza (în 1920 locuiau în Pitar Moș 3, v. Mon.Of. 06.02.1920). Cel puțin în perioada 1910-25 a fost închiriată de școala inferioară de meserii proaspăt înființată, care a folosit clădirile din fund ca ateliere. În 1933 Feldman, în 1950, la naționalizare, M. și A. Ionescu. Nr. 11 aparținea în 1933 Carolinei Steinfeld, vândut în 1945 lui State Hanganu, probabil același cu comerciantul de coloniale cu acest nume atestat la Buzău cel puțin pentru perioada 1942-45. Naționalizat în 1950; vezi cererile de retrocedare pe numele Dan Hanganu și Maria Iancovici. Vezi Mon.Of. 29.08.1910, 27.09.1912, 23.06.1915, 06.03.1942, 31.05.1943, 20.03.1945.

 

 

Google Maps