Principatele Unite 64

DSCN5880
Pr. Unite 64 1

 

Toma N. Dinischiotu în 1941-1942
Toma N. Dinischiotu în 1941-1942
Familia Dinischiotu la 1911
Familia Dinischiotu la 1911
Halelor 3 - băcănia lui Dinischiotu
Halelor 3 - băcănia lui Dinischiotu

 

Adresă veche: Până spre 1900 Principatele Unite 38.

 

Parcelă: Conform planurilor, s’a desprins din proprietatea Mitropoliei după 1867, dar înainte de 1885. Conform actelor/memorialisticii (v. Alexandru Târpa, “În strada Principatele ‘Iubite’ 64”, în Povestea caselor, ed. Andreea Deciu, Ed. Simetria [București, 1999], p. 74), embaticul a fost concedat de Mitropolie la 1856 și răscumpărat de embaticar la 1889.

 

Clădiri: O casă post 1867 ante 1885; s’ar părea că anul construcției este 1882. Primul corp cu etaj din spate datează din 1901 (planurile ar sugera ante 1899), cel de al doilea din 1904.

 

Proprietari: Între 1856 și 1869 pitarul Ilie Benescu, embaticar. Între 1869 și 1879 profesorul și publicistul Florian Aaron (1805-1887), embaticar. Între 1879 și 1885 (v. Târpa, p. 76, cu greșeală de tipar) Vasile Tătăranu (probabil același cu casa de peste drum, de la nr. 61). Maria Comănescu, văduva unui preot din Găiseni, între 1885 și moartea sa prematură, în 1889; moștenită de fiul ei, Constantin Comănescu, ofițer. Acesta i’o ipotechează în 1899 lui Toma Dinischiotu (1864-1956), cunoscut comerciant de coloniale de origine aromână, deja chiriaș din 1897. Dinischiotu transferă ipoteca la C.F.U., care îl execută silit pe Comănescu și vinde casa aceluiași Dinischiotu la 1901. Acționar-fondator al Băncii Pieței, membru al Societății de Cultură Macedo-Române, a ținut o frecventată băcănie într’un local închiriat pe Cheiul Dâmboviței (str. Halelor 3) cel puțin din 1892 până în 1938, când s’a mutat în str. Decebal în local propriu (pe colțul cu str. Jacques Elias). În decretul de naționalizare din 1950 este menționat fiul său, Nicolae Dinischiotu. Diverși membri ai familiei au locuit în casă până în 1987 (ultimii au fost Tascu Dinischiotu și dna. Târpa, ultimii copii ai lui Toma, și Lucia, o noră). Restituit în 2012 lui Ion Anastase Târpa, Sandu Târpa, Zoei Iancovescu (Târpa), lui Thomas Dinischiotu și Ioanei Popescu. Vezi și Alexandru Târpa, “În strada Principatele ‘Iubite’ 64”, în Povestea caselor, ed. Andreea Deciu, Ed. Simetria (București, 1999), pp. 73-81; Mon.Of. 01.03.1884, 29.05.1915; G. Bezviconi, Necropola Capitalei, p. 114; Gazeta municipală, nr. 347/1938, p. 1.