Principatele Unite 63 (căpt. Preoțescu 7-9)

DSCN5887
Casa Profirescu
corpul de clădire din 1914
clădirile postbelice

 

Adresă veche: Până spre 1903-4 Principatele Unite 47

 

Parcelă: Unită cu nr. 65 este deja foarte clar demarcată la 1846. Nr. 65 s’a desprins cândva în anii 1890.

 

Clădiri: Pe locul unei mici case mai vechi ce deservea o uriașă grădină, Haralambie Profirescu și’a construit impunătoarea locuință vizibilă și astăzi, se pare că prin anii 1896-97. După ce a devenit imobil școlar i s’a adăugat clădirea cea mare drept corp principal, construită pe locul grădinii în 1914, precum și baraca portarului. Ultimele adaosuri la acest complex sunt cele două clădiri postbelice din căpt. Preoțescu 7-9 (căminul elevilor și Liceul de Coregrafie).

 

Proprietari: La 1864 părintele Bălănescu. La 1867 “grădina domnului Bâsceanu” (împreună cu nr. 65). La 1884 locuia aici horticultorul Friedrich Pildner, cu florărie în Carol 60. La 1885 frații Popescu (împreună cu nr. 65). La 1887 I. Popescu, moșier la Mârșa (Vlașca) murise și proprietatea îi era scoasă la licitație. Cumpărătorul pare să fi fost deja Haralambie Profirescu. Nu e clar ce activități desfășura acesta, dar provenea și el dintr’o familie de moșieri / arendași înstăriți, fiind fiul lui Dimitrie Profirescu din Șerban Vodă 48 și fratele lui Spirache Profirescu din Principatele Unite 7. S’ar zice că nu a putut menține pe termen lung stilul de viață extravagant, dat fiind că la 1903 casa proaspăt construită era deja scoasă la închiriat de Creditul Funciar Urban, situație ce a durat aproape un deceniu.
Este cumpărată în vara lui 1912 de Societatea Națională Ortodoxă a Femeilor Române, celebra organizație proto-feministă condusă de Alexandrina (Didina) Cantacuzino, care își instalează aici institutul de fete (școală particulară după programa Statului). În anii Primului Război Mondial a funcționat aici cel mai important spital de campanie din București. În 1919 funcționa aici și un orfelinat al Societății pentru Ocrotirea Orfanilor de Război. După naționalizarea școlii în 1948, clădirile au devenit sediul unuia dintre cele două licee de artă ale Capitalei, astăzi Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti. Acestuia i s’a adăugat și Liceul de Coregrafie (Floria Capsali), care ocupă clădirea din căpt. Preoțescu 9-11. Vezi și Mon.Of. 07.09.1884, 26.09.1887, 05.06.1888, 03.12.1899, 19.02.1905, 16.10.1909, 14.03.1919.