Principatele Unite 62

 

Adresă veche: Până spre 1900 Principatele Unite 36.

 

Parcelă: Desprinsă din proprietatea Mitropoliei după 1867, dar înainte de 1885.

 

Clădiri: O casă construită cel mai probabil ante 1885 post 1867 (stilul e mai curând 1900, posibil să fi fost transformată). Corpul din spate e mai nou (post 1895 ante 1911).

 

Proprietari: La 1885 Constantin (Costică) Moscuna, sub-director la Monitorul Oficial și Imprimeria Statului. Cel puțin pentru perioada 1892-1911 este atestat Gheorghe David. La 1910 locuia aici Iulian David (poate fiul său ?), impiegat la Ministerul Agriculturii. La 1918 era în proprietatea Societății Naționale Ortodoxe a Femeilor Române (vezi Principatele Unite 63).

 

 

Google Maps