Principatele Unite 55

 

Adresă veche: Până spre 1903-4 Principatele Unite 39.

 

Parcelă: Cel mai probabil a existat la origine o singură mare proprietate, împărțită înainte de 1846 în 3 loturi mai mici: nr. 35 vechi, nr. 37 vechi și 39-45 vechi (astăzi 55+57+59+61). Nr. 55, 57 și 59 par să se fi despărțit de nr. 61 cândva între 1864 și 1867, iar unele de altele nu cu mult înainte de 1885.

 

Clădiri: O casă foarte îngustă formată din două corpuri lipite; în ciuda aspectului actual, ambele sunt vechi. Cel din față este cel puțin ante 1899, chiar ante 1867 dacă admitem că după 1885 a fost pus pe aliniament prin adăugare (nu demolare). Cel din spate este post 1895 ante 1911.

 

Proprietari: La 1864 Tase moșieru. La 1867 I. Isvoranu (împreună cu nr. 57 și 59). La 1885 Manda Căprescu (probabil Căplescu), la 1883-1903 atestat I. Căplescu (probabil aceeași familie cu proprietarul din I. Văcărescu 34), funcționar la Ministerul Cultelor. Pe planul din 1911 Steluța Pena (probabil Pencu), la 1914 Benjamin Pencu. La 1918 Buca Grassiany. Mon.Of. 16.10.1901, 06.10.1914.

 

 

Google Maps