I. Văcărescu 34

 

Adresă veche: La 1870 Poetului 28. La 1902 Poetului 26. Dar și la 1899 nr. 34 deja (M.O. 20.11.1899).

 

Parcelă: Parțial expropriată pentru aliniere cândva între 1895 și 1911.

 

Clădiri: Ante 1899 existau două corpuri de clădire înguste retrase de la stradă, de’a lungul celor două hotare laterale. Înlocuite cu casa din stânga, construită ante 1911 pe noul aliniament (există o mică discrepanță față de planul din 1911), casa din fundul curții, construită și ea ante 1911, și casa din dreapta, construită post 1911 pe noul aliniament (în stilul anilor 1910).

 

Proprietari: La 1835 probabil Petrache cavafu. La 1864 și 1870 Ioniță Drăgoescu. La 1876 Catinca Dascălu. La 1890 Nae Chirilov-Dascalov (autorizație). La 1899 Ion Căplescu (expropriere). Căplescu menționat până în 1911. La 1912-18 Costică Florescu (autorizație) și 1958-65 Constantin I. Florescu (coincidență de nume ?). La 1933 locuia aici măcelarul Adalbert Ruza (M.C. 16.07.1934), în 1937-50 col. Nicolae D. Popescu, în 1958 N.N. Popescu. Vezi și M.C. 17.05.1887. Cerere de retrocedare pe numele Ileana Rodica Teodorescu, Sergiu Cucu, Constantin Florescu, Elisabeta Florescu, Gheorghe Graur Florescu, Ofelia Silvia Morariu, Violeta Neacșu, Alexandra Popescu, Vasilica Toma și Cristiana Iolanda Atanasiu.

 

 

Google Maps