Principatele Unite 52

 

Adresă veche: Până spre 1900 Principatele Unite 32.

 

Parcelă: La 1867 încă exista o singură proprietate corespunzătoare nr. 52-58 de astăzi. Nr. 56-58 s’a desprins ante 1885. Nr. 54 s’a desprins post 1885 ante 1899, probabil ca zestre, restul rămănând parafernă. Această zestre și această parafernă s’au reunit mai târziu (probabil în preajma Primului Război Mondial) formând nr. 54 de astăzi, dar jumătate din parafernă fusese deja vândută (cândva în intervalul 1906-11), anume nr. 52 de astăzi.

 

Clădiri: La stradă este o casă ce ar putea fi interbelică. În spatele ei, invizibilă din stradă, o altă casă ce ar putea fi ante 1899 (probabil cu transformări).

 

Proprietari: La 1864 Vasile Nicolae. La 1870 Nicolae Radu (vezi autorizația pentru reparații). La 1885 Ana (Anica) Nicolescu (nr. 52 și 54 de astăzi). Cel mai probabil ea este fiica precedentului și aceeași cu Aneta Marcovici de la nr. 54 de mai târziu (atestată sub acest nume la această adresă cel puțin între 1906 și 1914, dar în 1918 ca Aneta Nicolescu), care a fost probabil proprietatea ei dotală, în timp ce 52 îi rămăsese ca parafernă. Jumătate din această parafernă (nr. 52 de astăzi) a fost vândută cândva în intervalul 1906-1911. Dionisie Nicolau atestat la 1911 și 1918. Anunț de căsătorie pentru Kleanti Nicolau în Mon.Com. 26.10.1914. În 1932 C. Lăzăroiu (Mon.Com. 17.07.1932).

 

 

Google Maps