Principatele Unite 42-44

nr. 44 (construcție ante 1867)
nr. 42 (construcție 1873)

 

Adresă veche: Până spre 1900 Principatele Unite 26-28.

 

Parcelă: Încă unită la 1856, dar ulterior înainte de 1867 a fost împărțită în două mai mici (și foarte inegale) și așa a rămas până astăzi, deși au avut același proprietar în anii 1870 și 1880.

 

Clădiri: La nr. 42 o casă mai mare construită în 1873 (vezi autorizația). Corpul din spate, mai retras, a fost înlocuit cu o clădire nouă după Revoluție. La nr. 44 o casă ce pare ante 1867 post 1856; judecând însă după stilul decorativ e posibil să fi suferit ulterior transformări. În spatele ei o clădire ante 1899, ce ține însă tot de nr. 42.

 

Proprietari: La nr. 44 de astăzi atestat Ghiță Enescu la 1864 și G. Ionescu (probabil aceeași persoană) la 1867, la nr. 42 de astăzi Marița văduva la 1864 și Ghiță Enescu (probabil prin cumpărare recentă) la 1873. La 1885, deși parcela apare împărțită, Maria Enescu era proprietară la ambele numere și știm că în 1888 Ghiță Enescu murise deja (Mon.Of. 26.06.1888). În 1926 la nr. 44 de azi Dimitrie Enescu (Mon.Of. 25.01.1908, 06.03.1926), probabil fiul celor doi; la 1918 Eliza Enescu, probabil soția sa. La nr. 42 de azi este atestat cel puțin în perioada 1890-1937 avocatul Emil Lăzărescu, funcționar la Așezămintele Brâncovenești, în 1925 epitrop al Așezămintelor Nifon, proprietarul moșiei Poșta-Lăzărescu de lângă Crovu (v. Mon.Of. 10.12.1899, 30.04.1908 și 18.03.1910); la 1918 menționată soția sa, Lucreția Lăzărescu, fiica lui Ghiță Enescu. Fiul lor, Alexandru Lăzărescu, avocat și doctor în drept, a fost la 1919 cofondator al societății de croitorie de damă Casa Gaby (M.O. 06.11.1919). Nr. 42 este astăzi proprietatea hotelului Prince Park Residence de alături (nr. 40).

 

 

Google Maps