Principatele Unite 38-40

 

Adresă veche: Până spre 1900 Principatele Unite 24.

 

Parcelă: O mică parcelă ce exista însă ca atare deja la 1846.

 

Clădiri: Două case gemene cu curte între ele, construite ante 1885 și demolate după 1990. Cea din dreapta era probabil ante 1867 post 1856, cea din stânga poate la fel, dar retrasă pe aliniere după 1867. Demolarea s’a produs probabil odată cu construcția hotelului actual, deci în 2007-09.

 

Proprietari: La 1846 Ghiță (fără alt identificator). La 1867 dna. Vinter. La 1868-1870 atestat Ion Voicu. Tâmplarul Vicenz (Vicențiu) Bering (sau Beringer), probabil german/austriac și rudă cu dna. Vinter, este atestat aici în perioada 1885-1911. În 1914 vinde casa Ministerului de Finanțe, nu e clar în ce scop (v. Mon.Of. 17.09.1914), dar e adevărat că în 1925 era aici Percepția fiscală I a Bucureștiului. La 1918 Constantin Popescu. Din 2007 (aproximativ) hotelul Prince Park Residence.

 

 

Google Maps