Principatele Unite 4

 

 

Parcelă: Desprinsă în jur de 1900 din grădina lui Dumitru Nicolau de la nr. 2.

 

Clădiri: Casa este ante 1911, post 1895, pe ancadramentul ferestrei este trecut anul 1902. În fundul curții pe latura scurtă este un imobil cu mai multe etaje; ar fi de presupus că datează din perioada interbelică și că nu este identic cu clădirea aflată pe același amplasament în planurile din 1895-99 și 1911.

 

Proprietari: La 1818 marele ban Constantin Bălăceanu (1764-1831), la 1846 fiul său, marele spătar Constantin Bălăceanu (1793-1860). Pare să fi fost moștenit după moartea sa de fiul său, omul politic și diplomatul Ion Bălăceanu (1828-1914). Acesta a vândut grădina înainte de 1885, probabil în jur de 1875-80. Cumpărător la nr. 2-4 de astăzi a fost Dumitru Nicolau, vecinul negustor chiristigiu din Șerban Vodă 30-32 (pe atunci 96). Maria Nicolau, văduva lui Dumitru Nicolau, este atestată la 1911 și 1918. În 1919-25 este atestat avocatul Aurel Gr. Moroianu; știm că deja în 1911 locuiau aici, pe lângă dna. Nicolau, avocatul Nicolae G. Rădulescu și soția sa, Maria n. Moroianu, dar legătura de rudenie nu e clară. În 1933-9 Ștefan Filipescu, mare proprietar urban, soția Victoria intentează divorț (Mon.Of. 05.07.1933, Mon.Com. 19.06.1939). La 1950 Lia Pramatovici. Cerere de retrocedare pe numele

 

 

Google Maps