Principatele Unite 2 (Sf. Ecaterina 7)

DSCN7452
DSCN7453
Pr. Unite 2 2

 

Adresă veche: Până pe la 1900 nu a avut număr pe Principatele Unite. Avea probabil doar pe Șerban Vodă.

 

Parcelă: Șerban Vodă 2-10 reprezintă vasta grădină a domeniului Bălăceanu, el însuși desprins în vechime din vatra mânăstirii Sf. Ecaterina. S’a desprins de restul domeniului (adică Șerban Vodă 22-24) post 1867 ante 1885, probabil ca 3 loturi de casă separate (nr. 6, 8 și 10) plus ce a rămas din grădină. Mai departe, nr. 4 s’a desprins ca lot de casă din nr. 2 în jur de 1902.

 

Clădiri: La 1911 doar o singură clădire mică lângă biserica Sf. Ecaterina, posibil ante 1846, în rest doar grădină / livadă. În anii ’20 (ante 1927) s’a construit parcelarea de locuințe multifamiliale vizibilă și astăzi, de către Societatea de Construcții Victoria și s’a demolat clădirea veche. Clădirea mai mare din spate de astăzi pare oarecum separată de restul parcelării și are adresa pe Sf. Ecaterina; pare să fi fost construită un pic mai târziu decât celelalte (anii ’30).

 

Proprietari: La 1818 marele ban Constantin Bălăceanu (1764-1831), la 1846 fiul său, marele spătar Constantin Bălăceanu (1793-1860), pare să fi fost moștenit după moartea sa de fiul său, omul politic și diplomatul Ion Bălăceanu (1828-1914). Acesta a vândut grădina înainte de 1885, probabil în jur de 1875-80. Cumpărător la nr. 2-4 de astăzi a fost Dumitru Nicolau, vecinul negustor chiristigiu din Șerban Vodă 30-32 (pe atunci 96). Nu e clar când și cum începe asocierea Societății de Construcții Victoria cu terenul, probabil fiul lui Nicolau, Iancu, a ipotecat o cotă-parte în 1922. Cert este că în 1923 societatea încerca deja să iasă din indiviziune cu urmașii acestuia (ceea ce s’a realizat în 1925). De’a lungul timpului unele apartamente au fost vândute de societate locatarilor. Imobilele societății au fost naționalizate în 1950, la fel și cele aparținând lui Gheorghe Cristescu și Hacic și Ileana Sarchisian. Printre locatarii celebri s’au numărat actorul Fory Etterle în tinerețe (Mon.Com. 15.03.1936) și Florica Ionescu-Verești (Mon. Com. 30.10.1932). Procese de retrocedare: Beatrice Veronica Panu, Eliezer Kiriat, Denise Zilberman, Constantin Niculescu, Elena Matilda Niculescu, Dana Michaela Carmen Ivănescu, Antonia Charas Florentian Râmniceanu. Clădirea mare din Sf. Ecaterina 7 a adăpostit în anii ’50-’60 Spitalul TBC pentru Studenți, ulterior Centrul de Pneumoftiziologie al Municipiului București, iar astăzi Centrul de Persoane Vârstnice Speranța (al Primăriei Sectorului 2).

 

 

Google Maps