Principatele Unite 33-35

 

Adresă veche: Până spre 1903-4 Principatele Unite 27.

 

Parcelă: La origine a fost o mare proprietate echivalentă cu Olimpului 1-7 + Principatele Unite 31-39 și Muzelor 2-6, vizibilă ca atare pe planul Borroczyn (1846). La 1856 deja era împărțită în cel puțin trei loturi mai mici cu intrare din Principatele Unite, iar acesta este unul dintre ele. O fâșie de teren a fost expropriată la 1899 pentru alinierea străzii Pr. Unite. S’a unit sub un singur proprietar cu Muzelor 8 cândva între 1918 și 1925.

 

Clădiri: Casa din stânga nu este exclus să fie aceeași cu cea de la 1867 și chiar 1856, strict după amprentă, dar în cel mai bun caz pusă pe aliniament la 1899-1900. Cea din spatele ei este post 1895 ante 1911. Casa din dreapta pare post 1911, înlocuind una mai veche post 1867 ante 1885 care nu ajungea până la aliniamentul actual. În fund la 1911 era livadă cu două căsuțe, astăzi vedem două imobile neoromânești.

 

Proprietari: La 1846 mai-marele bașa Nicolae (proprietatea veche încă nedivizată). La 1864 Gheorghe Alinescu ori aici ori (mai probabil) la nr. 31. La 1867 Iunghiurliu (v. N. Vătămanu, Catastih de bucureștean, București, 2015, pp. 166-172, despre Unghiurliu, psalt “modern” la Sărindar în perioada regulamentară). La 1885 Maria L. Staicovici și fiica sa Atina (Mon.Of. 23.05.1885), menționată încă la 1906 ca dna. A. Staicovici. Ion Andronescu, director în Ministerul de Interne, este însă deja atestat la 1902 (Mon.Com. 17.03.1902) și până la 1918. În 1925 Jacques N. Cohen este deja proprietar comun cu Muzelor 8, funcționând aici fabrica sa de parfumuri și pastă de dinți Iris, atestată până în 1942 (Mon.Of. 02.05.1942). Retrocedare în 2018 către Diego Edgardo, Alejandra Valeria și Silvia Mercedes Cohen.

 

 

Google Maps