Principatele Unite 25-27

DSCN5779

 

Adresă veche: La 1861 ulița Tipografiei nr. 19. Mai târziu Principatele Unite 21, până spre 1903-4.

 

Parcelă: La origine a fost o mare proprietate echivalentă cu Principatele Unite 25-29 și Muzelor 17, existentă încă la 1856. Nr. 25-27 pare să se fi desprins din aceasta ante 1861. Partea din fund a parcelei a fost inclusă în perioada interbelică în mica parcelare modernistă Țico din Muzelor 35, după ce ajunseseră în posesia unui singur proprietar.

 

Clădiri: Casa din dreapta este construită ante 1867, probabil tot în anii 1860 (pare să se păstreze o autorizație de construcție din 1861, dar schița nu corespunde cu casa construită în realitate). După desprinderea nr. 29 a apărut mica anexă de pe hotar ce există și astăzi. Casa lungă din spate este ante 1899. Cea din stânga de la stradă pare să fi fost construită în 1891, pe o latură a curții neconstruită anterior; a fost renovată brutal cândva între 2008 și 2011. Casele din parcelarea Țico sunt cele cu nr. 3b, 3c, 5b și 5c pe str. Muzelor.

 

Proprietari: La 1846 popa Nicolae. D.T. (Tache) Ionescu, comerciant și creditor, atestat cel puțin pentru perioada 1861-1891. La 1903 menționat Constantin Ionescu. În 1907-11 se încerca ieșirea din indiviziune a moștenitorilor lui Tache. Lucreția Dumitrescu, probabil o fiică a lui, pare să fi rămas proprietară la nr. 25 (atestată 1911 și 1918). Cca. 1914-1930 a fost proprietar comerciantul aromân Naum Țico, care deținea și Muzelor 3-5, ulterior urmașii săi. Deja din 1950 era la nr. 27 debit de tutun, funcție asemănătoare cu cea de astăzi. Vezi Mon. Of. 05.07.1878, 16.06.1879, 26.06. și 30.09.1881, 26.06.1883, 08.02. și 06.05.1908, 17.10.1909, 01.08. și 16.12.1910, 27.03. și 05.11.1911, 17.08. și 02.12.1914 și 16.05.1915.

 

 

Google Maps