Muzelor 3

 

Parcelă: La origine a fost o mare proprietate echivalentă cu Principatele Unite 2529 și Muzelor 17. Nu este clar când s’a desprins Muzelor 1-7, dar în orice caz înainte de 1890, iar pe planul din 1895-1899 sunt deja vizibile cele 4 mici parcele separate. În perioada interbelică s’a unit cu Muzelor 5 și Principatele Unite 25-27.

 

Clădiri: O casă (probabil ante 1899), nealiniată și care bloca complet trotuarul, a fost demolată în jur de 1935, terenul fiind integrat în parcelarea modernistă Țico (corespunde blocului de la nr. 3A de astăzi).

 

Proprietari: La 1846 popa Nicolae. Tache Ionescu atestat începând cu 1861. La 1910-11 moștenitorii Matilda Misir. Cca. 1914-1930 a fost proprietar comerciantul aromân Naum Țico, care deținea și nr. 5 și Principatele Unite 25-27, ulterior urmașii săi (la 1935 menționați în autorizațiile de construcție maiorul Repanovici, Elena Magiari, Herșcovici, Elena Atanasiu, Paulina Kahn, Leib Weiner, Sofia Blank; în 1950 menționați, în decretul de naționalizare, Carola Sorin la nr. 3, Elena Magiari și Paulina M. Kohn la nr. 5). Cereri de retrocedare pe numele Sorin Carola (nr. 3), Filip Gad Kahn (nr. 3-5) și Elena Magiari (nr. 3-5).

 

 

Google Maps