Principatele Unite 12

 

Adresă veche: Până spre 1900 Principatele Unite 6.

 

Parcelă: În anii 1890 pare să își fi alipit o fâșie din parcela de la nr. 10 de astăzi. De asemenea, după 1867 înainte de 1885 s’a unit cu o parcelă minusculă de 4 m la stradă, care o despărțea de nr. 14 de astăzi.

 

Clădiri: Toate cele 3 case existente la 1911 par să fi supraviețuit, deși în cazul celei din fund (colțul spre str. I. Văcărescu) nu este foarte sigur. Aceasta este post 1899, celelalte ante 1899 (cea de la stradă probabil ante 1867).

 

Proprietari: La 1864 Marița văduva, la 1867 și 1880 Marița Simieneasca / Simionescu (probabil aceeași persoană în toate 3 cazurile). Pe parcela minusculă, Iancu Dobrescu la 1864. La 1885 C. Enescu, epitrop al Seminarului Nifon. Smaranda Enescu atestată în 1902 și 1905. La 1910 dna Cristian, la 1918 Dimitrie Cristian. La 1936-40 Solomon Herșcovici (Mon.Of. 23.02. și 09.11.1936,16.02. și 16.12.1938, 14.03.și 15.09.1939 și 30 nov. 1940).

 

 

Google Maps