Principatele Unite 10

http://www.arhivacezaramucenic.rhabillage.ro/?product=1883-str-principatele-unite-prop-stefan-calinescu-constr-chirita-thomescu-2

 

Adresă veche: Până spre 1900 are adresa comună Principatele Unite 4.

 

Parcelă: Desprinsă din domeniul Bălăceanu post 1867 ante 1885, probabil în jur de 1880. Domeniul Bălăceanu însuși se desprinsese în vechime din vatra mânăstirii Sf. Ecaterina. O fâșie în partea de vest pare să fi fost alipită la proprietatea de la nr. 12 în anii 1890.

 

Clădiri: Casa de la 1883 a fost demolată în perioada interbelică și pe locul ei s’a ridicat blocul actual.

 

Proprietari: La 1818 marele ban Constantin Bălăceanu (1764-1831), la 1846 fiul său, marele spătar Constantin Bălăceanu (1793-1860). Pare să fi fost moștenită de fiul său, omul politic și diplomatul Ion Bălăceanu (1828-1914). Începând cu 1883 (autorizația de construcție a casei) este atestat Constantin Alexandrescu, profesor de istorie la Liceul Matei Basarab în anii 1880 și la Gimnaziul Șincai în anii 1890, care achiziționează și parcelele de la nr. 15-17. Menționat până la 1902, la 1904 nu mai apare ca profesor, decedat înainte de 1906, când au început demersurile pentru ieșirea din indiviziune a moștenitorilor, nefinalizate până la 1911 (Mon.Of. 30.09.1906 și 26.02.1910). La 1918 Maria Constantinescu. La 1937 soții Alfred Toff, medic chirurg, și Maria Rușețeanu Toff, medic ginecolog; v. Mon.Of. 23.02. 1938 și 09.06.1943 (pt. românizare, Toff fiind evreu i’a donat jumătatea sa ei). Maria este atestată cel puțin pentru perioada 1937-1965. Imobilul nu apare în decretul de naționalizare din 1950.

 

 

Google Maps