Muzelor 26 (Concordiei 14)

 

Adresă veche: Până spre 1900 Muzelor 28. Până la 1921 Concordiei 3.

 

Parcelă: La 1846 forma o singură parcelă împreună cu nr. 22 și 24.

 

Clădiri: Parcela de la 1846 cuprindea trei case mici, înșirate la stradă de la nord la sud. Corpul de pe colț de astăzi și latura din spate par ante 1899.

 

Proprietari: La 1846 Tudor cârciumaru. Băcanul Marin Anastasiu este atestat cel puțin pentru perioada 1900-1918. La 1921 dr. Butescu.

 

 

Google Maps