Muzelor 24

 

Adresă veche: Până spre 1900 Muzelor 26.

 

Parcelă: La 1846 forma o singură parcelă împreună cu nr. 22 și 26.

 

Clădiri: Parcela de la 1846 cuprindea trei case mici, înșirate la stradă de la nord la sud. Casa de astăzi de la stradă este ante 1899, după stil probabil ante 1880. Creează un unghi ciudat cu strada și casa de la nr. 22: probabil a primit o fâșie de pământ cu ocazia unei alinieri, care a rămas neconstruită. Casa din fund este ante 1899, la fel și legătura dintre ele.

 

Proprietari: La 1846 Tudor cârciumaru. Construită de episcopul Inochentie al Buzăului, care a locuit aici până la moartea sa, în 1893 (Mon.Of. 31 mai 1895). Cel puțin pentru perioada 1897-1923 este atestat aici Dragomir Demetrescu (la 1906 medic și profesor la Facultatea de Teologie), cu soția sa Seftimia. În 1933-37 este atestat prof. avocat Dimitrie Ioanițescu (Urbanismul 5-6/1933, p. 396), la naționalizare și până cel puțin în 1965 Maria Ioanițescu. Restituit în 2002 lui Oprea Lames.

 

 

Google Maps