I. Văcărescu 45

 

Adresă veche: Până probabil în 1925 sau 1926 Poetului (apoi I. Văcărescu) 49.

 

Parcelă: Constituită pe vechiul Maidan al Dulapului după sistematizarea acestuia, la începutul anilor 1890.

 

Clădiri: Încă lot viran la 1911. În interbelic a apărut un mic bloc (autorizație din 1932).

 

Proprietari: La 1911 V. Niculescu. În 1921 lotul e scos la vânzare de D.C. Haralambiad, fiind din zestrea soției sale, Elena. În 1928 Protopopescu. Din 1932 Ana Igner, proprietară până la 1950 (naționalizare); între 1937-50 atestat Henry Igner, la 1958 Filip Igner.

 

 

Google Maps