I. Văcărescu 3

Imobilul interbelic supraviețuitor
Casa Naumescu în 1927
A doua casă Naumescu (construită în 1888), în preajma demolării.

 

Adresă veche: I. Văcărescu 1bis până în perioada interbelică (probabil 1925 sau 1926).

 

Parcelă: A format la început o singură parcelă împreună cu I. Văcărescu 1 (Bibescu Vodă 18). După sistematizarea din anii 1880 s’a unit cu rămășița parcelei din Bibescu Vodă 20. Post 1899 ante 1906 casa din I. Văcărescu 1 (Bibescu Vodă 18) s’a desprins prin ipotecare și executare silită de restul proprietății. I. Văcărescu 3 pare să se fi despărțit de Bibescu Vodă 20 post 1911 ante 1918.

 

Clădiri: Pe latura din spate a curții a existat o casă lungă ante 1899, împărțită odată cu parcela post 1911 ante 1918. Pe partea rămasă în I. Văcărescu 3 a supraviețuit până astăzi un bloc interbelic în miniatură (autorizații din 1929 și 1940), care e posibil să fi rezultat din extinderea sau supraetajarea părții respective din casa veche (posibil și pentru partea rămasă în Bibescu Vodă 20). La stradă, pe hotarul cu I. Văcărescu 5 o casă de dimensiuni generoase ante 1899 demolată în anii ’80; pe locul ei se găsește astăzi extrema stângă a blocului cu adresa Bibescu Vodă 2, dar câteva cărămizi au rămas lipite de calcanul micului bloc supraviețuitor până în anii 2010.

 

Proprietari: La 1835 Băjescu. La 1864-68 Manolache Zefcari. La 1883 locuia aici col. Nicolae Bibescu, probabil chiriaș. La 1879-83 Constantin Naumescu (ținea magazin), pentru perioada 1881-1911 atestat fratele său Lazăr Naumescu, cârciumar și rentier; v. M.O. 04.11.2019. În 1918 Joseph Einhorn; în 1925-26 locuia aici Charlotte Bernescu / Bernstein (M.O. 05.02.1926). În 1929 Stelian Cocoș (M.C. 05.05.1929), pentru 1940-50 atestată Aurelia Popescu. Naționalizată, dar în 1958 locatar O.D. Popescu. În 1940-45 sediul companiei A.C.I. (“Auxiliara Comerțului și Industriei”), comerț diverse (M.O. 03.08.1940, 22.12.1944). În 1946 se înființează aici SARDAG, într. de import-export cu un mare număr de acționari, în general comercianți de talie medie din anumite cartiere ale Capitalei; de pe stradă participă A.C.I., Kowler de la nr. 24 și Cozanu Economu de la nr. 32 (M.O. 23.01.1946); auto-lichidată în 1948 (M.O. 21.09.1948). În 1937 locatari dr. Dumitru Grigoriu-Argeș, Willy Finkels și Alfred Bergermayer, în 1950 Aurelia Popescu, în 1958 O.D. Popescu.