I. Văcărescu 1 (Bibescu Vodă 18)

Blocul Dumitrescu astăzi
Blocul Dumitrescu în anii '80 în contextul Pieții Unirii și străzii Bibescu Vodă
Prima casă Naumescu (construită cca. 1875) într'o fotografie aeriană din 1927.
Blocul Dumitrescu văzut peste Piața Unirii de astăzi cca. 1936

 

Adresă veche: Până la 1913 Poetului 1.

 

Parcelă: A format la început o singură parcelă împreună cu I. Văcărescu 3. Supusă unei prime alinieri în prima jumătate a anilor 1870, prin care a pierdut o fâșie de teren la stradă. În urma sistematizării de la sfârșitul anilor 1880 s’a revenit la un aliniament al străzii la fel cu cel de dinaintea primei alinieri, dar fâșia a fost redobândită de la Primărie de’abia în interbelic; vezi M.C. 05.01. și 10.08.1930. După aceeași sistematizare s’a unit și cu rămășița parcelei din Bibescu Vodă 20. Post 1899 ante 1906 casa din I. Văcărescu 1 (Bibescu Vodă 18) s’a desprins prin ipotecare și executare silită de restul proprietății.

 

Clădiri: Un mare bloc construit în 1934 și care a suferit o amplă transformare în anii ’80, astfel încât are astăzi un aspect extrem de similar cu al blocurilor construite în această din urmă perioadă în frontul Pieții Unirii. A fost construit pe locul și înglobând o casă construită aproximativ în anii 1870, după prima aliniere.

 

Proprietari: La 1835 Băjescu. La 1864-68 Manolache Zefcari. La 1883 locuia aici col. Nicolae Bibescu, probabil chiriaș. La 1879-83 Constantin Naumescu (ținea magazin), pentru perioada 1881-1906 atestat fratele său Lazăr Naumescu, cârciumar și rentier. Pentru ipoteca din 1894 către frații Papazoglu, v. M.O. 10.10.1899, 19.10.1901. Aceasta Naumescu o pierduse în favoarea CFU (deja la 1906); băi populare (M.O. 21.01.1906); Ion Dumitrescu și avocatul Ion I. Dumitrescu (însurat a doua oară cu Viorica Alice Fl. I. Răileanu, v. M.C. 14.01.1934) sunt atestați aici cel puțin pt. perioada 1911-37 (M.C. 14.06.1934), precum și în 1958-65 (coincidență de nume?). În 1937-38 mai sunt menționați ca locatari Polychem, importantă întreprindere de renovări generale, Ovidiu Grigorescu, Ascher Meschelson, avocatul Ioan Mirică (menționat și în 1950-58), ziaristul Petru Manoliu și avocatul Marcel Chan. În 1945 Paul Adrian Rosen de la et. 1 înființează firma Victory de publicitate, grafică și tipărituri, cu sediul aici (M.O. 10.07.1945). În 1950 Constanța Motoiu (naționalizare). În 1950-58 Mircea P. Slavu pare să fi avut 13 apartamente îm ambele blocuri.

 

 

Google Maps