I. Văcărescu 20

Vechile case cca. 1863 (panoramă de Carol Popp de Szathmari)
Vechile case la 1867 (Carol Popp de Szathmari, Albumul M.S. Domnitorul Carol I)

 

Adresă veche: La început Poetului 16, a primit nr. actual cca. 1895.

 

Parcelă: La origine a format probabil un tot cu I. Văcărescu 22, dar despărțite ante 1846.

 

Clădiri: Casa de pe partea dreaptă este ante 1911 post 1895, construită deja pe noul aliniament. Pe hotarul cu parcelarea Culina-Simotta se află două corpuri de clădire. Cel din față pare să fie de’o vârstă cu casa din dreapta (v. M.C. 07.06.1909); se pare că a funcționat aici fabrica lui Raftopol. Pe aceeași poziție a mai fost o clădire la 1870, dar nu era nimic la 1895-99. Cel din spate este ante 1899, dar adaosul cu amprentă pătrată care se vede din stradă este post 1911. La 1870 era o clădire la stradă în partea stângă și una pe mijloc mai retrasă, adiacentă celei dintâi; nimic pe partea dreaptă.

 

Proprietari: La 1835 doamna Elenița. La 1870 Elena Rădulescu. La 1893-1901 Eduard Popp, ipotecat (M.O. 30.10.1901); la 1911 menționat Ion Pop, probabil anacronic. Din 1909 atestat D.S. Raftopol. La 1912 fabrica de calapoade cu depozit de lemne și benzină a lui Raftopol, cea de cartonaje a lui Fr. Schwartz și legătoria de cărți a fratelui său, T. Schwartz. Raftopol atestat ultima oară în ian. 1914 cu ocazia divorțului, aflăm că Maria Raftopol avea 1/2 din teren la fel și în Înclinată 2. Din 1913 atestată curelăria / pielăria lui Bernard Salzman, menționat constant până la decretul din 1950; la 1921-22 societatea era formată din Bernard și Iulius Salzmann și Avram Grimberg (M.O. 13.01.1923); au participat și la o societate mai largă, “Bersal” (M.O. 29.03.1930). La 1945 este și sediul firmei Singold, fabricanți de săpun, tot evrei (M.O. 14.03.1945). În 1948 se înființează un depozit al firmei Simpex (M.O. 12.06.1948). La 1958 clubul și bibl. Uniunii Cooperativelor Meșteșugărești Metalo-Chimice.

 

 

Google Maps