Strada Muzelor

Modificări stradale

 

 

 

Poartă acest nume din vremea lui Cuza. Pe planul Jung din 1856 apare cu numele de ulița Flămânda.

Nume și/sau trasee de străzi care au suferit modificări sau au dispărut cu totul.