Strada Concordiei

Modificări stradale

 

 

Poartă acest nume din vremea lui Cuza. Conform planului Jung din 1856, purta în acel moment numele de ulița Cocoșului, transferat apoi actualei străzi Ioan Budai-Deleanu. A cunoscut o renumerotare radicală (cu inversare de sens) în 1921, v. Mon.Com. 25.12.1921.

Nume și/sau trasee de străzi care au suferit modificări sau au dispărut cu totul.