Principatele Unite 60

Pr. Unite 60 1
DSCN5785
DSCN5884

 

Clădirile din anii 1850 (fotografiate cca. 1902)
Corpul de clădire de la 1902

 

Adresă veche: Până spre 1900 Principatele Unite 34.

 

Parcelă: Face parte din proprietatea Mitropoliei de la înființarea acesteia, la mijlocul sec. XVII.

 

Clădiri: Prima clădire cunoscută pe acest loc este vechea tipografie a Mitropoliei, construită la începutul anilor 1850. Era o clădire relativ mică, pe hotarul cu nr. 62 de astăzi. Cam în vremea lui Cuza tipografia s’a mutat și în clădire s’a instalat o școală publică de băieți. Tipografia (cunoscută de acum ca Tipografia Cărților Bisericești) s’a întors în 1882, înlocuind vechea clădire cu una nouă în 1884 (vezi autorizația). Un corp nou a fost construit în 1902, unit cu cel vechi cândva după 1911 printr’o aripă de legătură.

 

Proprietari: Pentru atestări din perioada când în clădire a funcționat școala, vezi Mon.Com. 13.01.1878 și 26.04.1879. Proprietarul și destinația clădirilor au rămas neschimbate de la 1884 până astăzi. Tipografia Cărților Bisericești a devenit în 1948 Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Astăzi există și o librărie.

 

Google Maps

 

Articol