Principatele Unite 20

 

Adresă veche: Până spre 1900 Principatele Unite 10.

 

Parcelă: A fost la început unită cu nr. 18, de care s’a desprins post 1882 ante 1899. Proprietara menționează la 1876 că locul îi fusese dat de Mitropolie (cu embatic ?). S’a unit cu nr. 22 în perioada interbelică.

 

Clădiri: O casă lungă posibil ante 1867, din care mai rămâne astăzi jumătatea din spate. Astăzi la stradă o mare clădire tip depozit, întinsă și pe nr. 22.

 

Proprietari: La 1846 Nicolae Lipscanu. La 1864 Tudora Mihăiasca. La 1876 Gherghina Mihăiasca, la 1882 murise de curând (Mon.Of. 26.10.1882). La 1885 Francisc Milescu, menționat și la 1895. La 1903 Elisa Milescu (probabil văduva). Cel puțin pentru perioada 1909-41 atestat Nicolae Ionescu, băcan și cârciumar (la 1909 semnalat că vindea cafea contrafăcută și cognac colorat sintetic). Mon.Com. 4 feb. 1934, Mon.Of. 16.05.1910, 19.11.1940 și 24.12.1941.

 

 

Google Maps