Principatele Unite 14

 

Adresă veche: până spre 1900 Principatele Unite 8.

 

Parcelă: Pare să se fi mărit cândva după 1911 prin adăugarea unei fâșii de teren cu față la stradă, obținută de la vecinul din I. Văcărescu 37.

 

Clădiri: Casa de la stradă este post 1911, dar corpul din spate, cu calcan spre proprietățile din I. Văcărescu 37, 33-35 și Sf. Ecaterina 17, este ante 1899. Curtea din față e pe locul casei vechi (ante 1867, posibil ante 1846, pare să fi dispărut în perioada interbelică). Expertiza judiciară aprecia la 1928 că aceste clădiri, care există și astăzi, aveau cca. 15 ani vechime, ceea ce ar putea fi adevărat numai în privința casei de la stradă. Despre dependințele din fund, din care o parte pare că încă mai există și restul au fost demolate după Revoluție, spunea că erau vechi și insalubre.

 

Proprietari: La 1864 Anica văduva, la 1867 pe plan apare Marița văduva (probabil confuzie cu Marița Simionescu de la nr. 12). Pentru perioada 1885-1902 atestat Petrache Grigoriu și Chiriachița (Mon.Of. 08.12.1901 și Mon.Com. 17.02.1902). La 1906-10 moștenitorii Mariei Grigoriu, văduva lui Petrache (Mon.Of. 17 feb.și 9 iul. 1906). La 1911 Haralamb Ionescu. Familia avocatului Lazăr Eftimiu atestată 1918-50 (el a decedat nu mai târziu de 1928, când moștenitorii, cei mai mulți militari, încercau ieșirea din indiviziune, care a fost imposibilă, v. Mon.Of. 15.08.1928, 06.12.1945, 25.10.1946). Pentru familia Gheorghe Eftimiu, vezi Mon.Of. 28.09.1929. Din 1937 au funcționat aici Laboratoarele Amfar (produse farmaceutice, proprietar Romeo Grigorescu, membru al familiei Eftimiu, până la naționalizarea din 1950); v. Mon.Of. 22.11.1929, 08.12.1937.

 

 

Google Maps