I. Văcărescu 4-6 (Aleea Dealul Mitropoliei 3)

Casa din Aleea Mitropoliei nr. 3 (cca. 1936)
Casele din str. I. Văcărescu nr. 4-6 în anii '80

 

Amplasament actual: Aripa din dreapta a blocului cu adresa Bibescu Vodă 2

 

Adresă veche: La început Poetului 4. Cândva în anii 1880 a primit nr. 2, după care la cca. 1895 a primit nr. actuale. În Dealul Mitropoliei e atestat la 1914 cu nr. 2 (intercalat între 1 și 1bis ?!), din perioada interbelică cu actualul nr.

 

Parcelă: I. Văcărescu 4 s’a desprins post 1911 ante 1918, iar Dealul Mitropoliei 3 s’a desprins de I. Văcărescu 6 cândva mai târziu, post 1931.

 

Clădiri: În I. Văcărescu 4 și 6 două case ante 1899. O altă clădire ante 1899 se afla în mijlocul terenului. Casa din Dealul Mitropoliei 3 pare să fi fost ante 1911 post 1895. Tot lotul era foarte înghesuit de clădiri. Toate demolate în anii ’80.

 

Proprietari: La 1835 polcovnicul Grigore Bap… La 1900 Alexandru Mincu (autorizație). Petre D. Mincu, funcționar în Ministerul de Externe (șeful Direcției Contabilității cel puțin în perioada 1904-11), este atestat cel puțin pentru perioada 1888-1918 (la 1918 deja doar la nr. 6); la 1924-25 fiul său, Marin Mincu, care se pare că moștenise în 1919 și își răscumpărase frații, Maria și Eugen(ia?); M.O. 29.10.1924. La 1918 Florentine Ionescu în Dealul Mitropoliei. Ștefan N. Popescu menționat la nr. 4 cel puțin din 1910 până în 1943, v. M.O. 29.12.1943; la 1918 menționată soția, Maria Popescu. Toți aceștia erau rude (v. M.O. 04.11.1926, 14.01.1927); un posibil scenariu ar fi că Marin Mincu, Maria m. Popescu și Florentina m. Ionescu erau copiii lui Petre Mincu. La 1926 Florentina deja murise, iar Mincu îi vânduse I. Văcărescu 6 (Mitropoliei 3 lui Iosif. D. Lazăr (furnituri croitorie), menționat până la 1950 (naționalizare); menționați și copiii majori ai lui Ștefan Popescu, Dan și Margareta. Popescu fusese directorul Contabilității din MAE, cel puțin în timpul guvernării liberale din 1922-26; atestat prima dată ca șef de birou în această direcție la 1904, când Mincu era director, probabil în acest context i’a devenit și ginere. Dat în judecată în 1926 pt. delapidare și gestiune iresponsabilă, a făcut și un an de închisoare în 1929-30 și a fost supus la plata a 800.00 lei; în proces i s’au imputat inclusiv adăugirile la casă, precum și investițiile imobiliare la Sinaia (Cumpătul) și Cucuieți-Plătărești (M.O. 04.02.1947). Importantul avocat Constantin Wortman locatar cel puțin 1904-1923 (M.O. 20.08.1911, 23.10.1923). Cerere de retrocedare pentru I. Văcărescu 4 pe numele Mihai Salter.

 

 

Google Maps