I. Văcărescu 17-17A

Casa Costescu din I. Văcărescu 17 (sf. sec. XIX)
Vechile case din I. Văcărescu 17 și 17A cca. 1863 (panoramă de Carol Popp de Szathmari)
Casa Costescu și vechea casă din I. Văcărescu 17A cca. 1900
Casa Costescu cca. 1917

Casa Cartojan din I. Văcărescu 17A (1932)
Nicolae Cartojan (1883-1944)
Vechea casă din I. Văcărescu 17A la 1863 (Carol Popp de Szathmari, Albumul Elena Cuza)
Vechea casă din I. Văcărescu 17A la 1867 (Carol Popp de Szathmari, Albumul M.S. Domnitorul Carol I)

 

Adresă veche: Până în perioada interbelică (probabil 1925 sau 1926) Poetului 11 (după 1913 I. Văcărescu 11).

 

Parcelă: Hotarul dintre nr. 17 și 19 este trasat greșit pe planurile Borroczyn și Jung, după cum o dovedesc toate panoramele făcute din Dealul Mitropoliei începând de la Szathmari. Între 1911 și 1918 proprietarul intră și în posesia parcelei de la nr. 21, dar în anii ’20 prin împărțirea moștenirii 21 s’a despărțit din nou iar din 17 s’a desprins actualul 17A.

 

Clădiri: În stânga o casă probabil din anii 1880, ușor modificată și redecorată în stilul anilor ’30; cel mai probabil nu este deci aceeași cu casa ante 1846 care se vede în panoramele din Dealul Mitropoliei din anii 1860. În dreapta o casă din 1932.

 

Proprietari: La 1835 Petrache cavafu. Anica Costeasca la 1864, col. G. Costescu atestat cel puțin 1868-1889 (la 1891-95 Nicolae Costescu, pensionar). Cel puțin pt. perioada 1902-25 este atestat Nicolae Condeescu (M.C. 03.03.1902, menționat la nr. 17-19). În 1926 menționat studentul Nicolae N. Condeescu (M.O. 04.03.1926), în 1930 Maria Condeescu, probabil văduva. Din 1932 atestați ginerii lui Condeescu: profesorul Frumuzache Chiriac însurat cu Margareta (nr. 17), istoricul literar Nicolae Cartojan însurat cu Sevastia (17bis) și Teodor Huber însurat cu Ecaterina. Cartojan a murit în 1944, Chiriac atestat până în 1950; în 1958-65 Dan Fr. Chiriac și Sevastia Cartojan.

 

 

Google Maps