Budai-Deleanu 9

 

Adresă veche: Până spre 1900 Muzelor 19, apoi 23. S’a mutat adresa pe Budai-Deleanu cândva după 1965, probabil în anii ’70.

 

Parcelă: Sever aliniată în anii ’30. Înainte nu exista trotuar în dreptul parcelei, care la joncțiunea cu Muzelor îngusta strada până la lățimea unei alei de picior.

 

Clădiri: Din locuința actuală, partea dinspre Budai-Deleanu 5-7 e probabil ante 1899, restul nu. O casă la stradă pe Budai-Deleanu exista la 1899 și a dispărut înainte de 1911.

 

Proprietari: La 1881 C. Vasilescu și soția sa, Elena; proprietatea era zestrea ei de la 1849 (Mon.Of. 20.10.1881). În 1911 Aneta I. Mărculescu. În 1932-50 proprietar Theodor Constantinescu, expropriat, probabil pentru aliniere (Mon.Com. 11.12.1932, 05.12.1937 și 05.03.1939).

 

 

Google Maps