11 Iunie 17 (Principatele Unite 66)

 

Adresă veche: La 1885 11 Iunie 13, la 1911 deja 17. Adresa din Principatele Unite a apărut mai târziu.

 

Parcelă: Neschimbată cel puțin de la 1846 până astăzi. Identitatea pe planuri este neobișnuit de clară în acest caz.

 

Clădiri: Actuala casă este probabil din anii ’20 și a înlocuit o alta construită ante 1846.

 

Proprietari: La 1864 Profira văduva. La 1885 popa Florea. La 1911 Polixenia Avgnis. În 1950, la naționalizare, Petre Topa (sau Țopa). Retrocedată parțial în 2003 lui Bogdan, Dumitru, Dan și Tascu Țopa, precum și Rujitei Panaitescu.

 

 

Google Maps