Strada Olimpului

Ultima schimbare de numerotație a avut loc în 1925 (împreună cu Șerban Vodă și multe altele din București); v. Mon.Com. 03.12.1925.

“Se aprobă cumpărarea unui tablou care reprezintă o casă țărănească din str. Olimpului, de la pictorul G. Sârbu, cu prețul de lei 4000.” în Mon.Com. 14.06.1931.