Șerban Vodă 36-38

Colțul Căii Șerban Vodă cu str. Principatele Unite fotografiat cca. 1995 (foto Peter Hautzinger). Se observă pe colț clădirea minusculă rămasă de pe vremea lui Nicolau (după 1867 dar ante 1885).
Șerban Vodă 36
Șerban Vodă 38
Șerban Vodă 38 (ieșire în Princ. Unite)

 

Adresă veche: Înainte de cca. 1930 Șerban Vodă 40-42.

 

Parcelă: A format probabil la început o singură proprietate împreună cu Principatele Unite 1 și Șerban Vodă 34, însă o împărțire exista deja la 1846. Este vorba despre o serie de mici prăvălii, fiecare cu propriul ei număr stradal, consolidate în preajma Primului Război Mondial în parcela de astăzi de la nr. 38, mai puțin prima prăvălie dinspre nord, care a rămas de sine stătătoare și este astăzi nr. 36. Dintotdeauna, curtea din spatele acestor prăvălii a avut un mic culoar de ieșire în Principatele Unite, care aparține astăzi parcelei de la nr. 38. Într’o anumită perioadă, casa și întreg lotul de la nr. 38  au fost împărțite în două, 38 și 38bis (vezi planul cadastral din 1970).

 

Clădiri: La nr. 36 vechea prăvălie ante 1899 a fost demolată după Revoluție, post 1995. Clădirea actuală pare construită după 2000. La nr. 38 vechile prăvălii au dispărut după 1911. În locul lor s’a construit în 1913 casa care există și astăzi (vezi autorizația de construcție).

 

Proprietari: Prăvăliile au fost cumpărate spre sfârșitul sec. XIX de Dumitru Nicolau și moștenite după 1900 de fiul său Ion (Iancu), decedat înainte de 1923. Moștenitorii săi nu ieșiseră încă din indiviziune în 1931. Vezi Mon.Of. 16.03.1923, 18.04.1931. Nr. 36 este un caz special, fiindcă planul cadastral din 1911 o atribuie tot lui Nicolau, ceea ce nu se poate corobora cu alte surse; de remarcat că respectivul plan pare să conțină numeroase greșeli pentru proprietățile de la colțul Principatele Unite cu Șerban Vodă, atât în ce privește atribuirea proprietarilor (ex. inversiune Bogdan-Nicolau) cât și în ce privește liniile de hotar.