Principatele Unite 45

 

Adresă veche: Până pe la 1903-4 Principatele Unite 31.

 

Parcelă: La început trebuie să fi existat o singură proprietate cuprinzând Pr. Unite 4147 și Olimpului 216. La 1846 era deja (și probabil de multă vreme, poate chiar din sec. XVIII) împărțită în 3: Pr. Unite 45-47, Pr. Unite 41-43 împreună cu Olimpului 2-8 și respectiv Olimpului 10-16. Pr. Unite 45 și 47 s’au despărțit una de cealaltă cândva între 1864 și 1867. Partea din spate, de livadă, a parcelei pare să fi fost alipită la Olimpului 4 cândva după 1846 dar înainte de 1886.

 

Clădiri: O casă ante 1911 post 1895. Pe locul curții a fost o casă mai veche ante 1867, demolată post 1895.

 

Proprietari: La 1864 Toplicescu. Ștefan Anghelescu e atestat la 1888 și 1892, posibil și la 1870. Familia Demetriad este atestată de la 1903 până la Primul Război Mondial (proprietar este Serghie, dar sunt atestate și Eufrosina și Elena, poate surorile lui; de remarcat că au fost creditoare ale Ecaterinei Stănciulescu de la nr. 59). La 1918 Elena Dumitrescu (posibil aceeași cu Elena Demetriad ?). Ing. C.I. Vidic, inspector P.T.T. (Mon.Of. 11.09.1920),  atestat cel puțin pentru perioada 1919-1931; avea și Artei 6 (Mon.Com. 19.08. și 02.09.1934 ). În 1950, la naționalizare, Simion Tovane (probabil Tovaru, vezi retrocedare în 2008 lui Dinu Tovaru). Mon.Of. 07.09.1888, 23.07.1903, 25.08.1905, 15.01.1906, 20.07.1908, 25.04.1919.

 

 

Google Maps