Principatele Unite 21

 

Adresă veche: până în jur de 1903-4 Principatele Unite 19.

 

Parcelă: Scenariul cel mai verosimil este că dintr’un singur domeniu mai mare s’a desprins ante 1846 o parcelă mai mică, ce a rămas fiind egal cu nr. 23 de azi (nr. 21 vechi). Parcela mai mică, ce nu ajungea în fund până în Maidanul Dulapului, a fost subîmpărțită post 1846 ante 1867 în 2: nr. vechi 17 și 19.

 

Clădiri: Casă din 1880 (vezi autorizația), cu anul inscripționat pe fronton, precum și inițialele M.N.E.(sau F.)M. Proprietatea apare pe planul de aliniere din 1867 virană.

 

Proprietari: La 1846 Petre săpunaru. La 1864 probabil Andrei Zarafu. Cel puțin pentru perioada 1880-87 este atestat Marin Mihăescu, profesor de istorie la Școala Centrală de Fete. Inițialele de pe frontonul de la 1880 probabil îi aparțin. La 1911 Catinca Mihăescu, probabil văduva. La 1915-18 parohia Flămânda. Pare să fie și astăzi în proprietatea parohiei (sau cel puțin 1980, vezi planul cadastral).

 

 

Google Maps