Planul de hotărnicie al Vetrei Mitropoliei

Un vechi plan de hotărnicie al Vetrei Mitropoliei dinspre Slobozia Domnească și mânăstirea Sf. Ecaterina, întocmit în 1827. Se disting Calea Șerban Vodă și străzile Principatele Unite, Poetului (astăzi Ienăchiță Văcărescu), Olimpului și Concordiei. Sunt încă menționate diversele pietre de hotar care întocmeau ocolnica acestui domeniu.
ANR-ANIC, fondul Planuri – Ilfov, planul 79 (1827)