Parcelarea Victoria

Autorizația de construcție a parcelării Victoria

Cota: PMB, III Albastru, 189/1926

Anul: 1926

Arhitectul: Florea Stănculescu

Adresa: str. Principatele Unite nr. 2