Muzelor 17

 

Adresă veche: Până spre 1900 Muzelor 13.

 

Parcelă: La început Muzelor 17-21 + Budai-Deleanu 8-12, din care s’a desprins Muzelor 17-19, din care s’a desprins Muzelor 17. Atât această parcelă cât și cea vecină de la nr. 19 erau sever nealiniate la stradă, trotuarul dispărea în dreptul lor (alinierea pare să se fi făcut în 1912-1913).

 

Clădiri: La 1895-99 și 1911 o curte cu o casă la stradă și una în fund. Lotul este demolat și neconstruit, în 2008 părea de curând demolat. Atât această proprietate cât și proprietatea vecină de la nr. 19 erau sever nealiniate la stradă, trotuarul dispărea în dreptul lor (alinierea pare să se fi făcut în 1912-1913).

 

Proprietari: La 1911 era în indiviziune între Varvara Iovitz (curând moștenită de Elena Constantinescu) cu 1/2 și Elena Măgureanu, moștenitoarea lui Mihalache Măgureanu (care cumpărase de la un moștenitor la 1898, dar murise ante 1902) cu 1/2. Nu au putut să împartă egal și au fost nevoite să vândă la 1915 pentru a ieși din indiviziune. La 1918 Anastasia Râpeanu. Pentru perioada 1919-38 Veta Niculescu. Mon.Of. 29.07.și 30.09. 1911, 23.10.1913, 18.01., 17.03. și 25.11.1915, 08.10.1926, 28.09.1927, 04.10.1928, 20.02.1930.

 

 

Google Maps