I. Văcărescu 9-11

Casele vechi la 1863 (Carol Popp de Szathmari, Albumul Elena Cuza)
Casele vechi la 1867 (Carol Popp de Szathmari, Albumul M.S. Domnitorul Carol I)
Casele din I. Văcărescu 9-11 la 1927

 

Amplasament actual: Corespunde în general aripii dinspre str. I. Văcărescu a căminului Facultății de Teologie.

 

Adresă veche: Până în perioada interbelică (probabil 1925 sau 1926) Poetului 7 (după 1913 I. Văcărescu 7).

 

Parcelă: A format la început o singură parcelă cu I. Văcărescu 13, de care s’a despărțit post 1856, probabil ante 1886. Împărțită ea însăși în două post 1911, probabil în interbelic.

 

Clădiri: La 1886 o casă a cărei demolare este dezbătută de Consiliul de Igienă al Primăriei (nu știm dacă s’a aplicat, dar probabil da), pe motive de igrasie totală (M.C. 28.09.1886, 11.01.1887); dr. Penescu afirma atunci că avea aproape un secol vechime, fiind probabil construcția în formă de “L” vizibilă pe planul Jung. Ulterior două case ante 1899, demolate în anii ’80.

 

Proprietari: La 1835 clucerul Petrache Grigorescu. La 1846 și 1855 poetul Iancu Văcărescu. La 1875-87 Mercusch. La 1885 locuia aici Franz Huber, comerciant de litografie. La 1911 CFU. În 1918-1920 Zissu I. Focșaner, se pare ca dotă a soției sale, Madeleine (M.O. 10.07.1920). La nr. 9 Haendel Goldman locatar în 1937, în 1947 proprietari Valeriu și Maria Oancea. La nr. 11 Gold atestat prima dată în 1927, în 1937-38 Alfred Gold, în 1950 Solomon Gold (naționalizare). Vezi M.O. 19.02.1875.

 

 

Google Maps