I. Văcărescu 15

Vechea casă din I. Văcărescu 15 la 1863 (Carol Popp de Szathmari, Albumul Elena Cuza)
Casa veche în jur de 1863 (panoramă de Carol Popp de Szathmari)
Casa Cosmescu cca. 1917

 

Adresă veche: Până în perioada interbelică (probabil 1925 sau 1926) Poetului 9 (după 1913 I. Văcărescu 9).

 

Parcelă: A rezultat din unirea a două parcele mai mici cu fața la str. I. Văcărescu, unire ce pare să se fi produs post 1856 ante 1868.

 

Clădiri: Două case ante 1899 (una era la colțul străzii era ante 1846 și apare în panorama Szathmari din Albumul Elena Cuza din 1863, cealaltă era în colțul opus al parcelei) au fost înlocuite cu casa actuală (probabil în anii 1910).

 

Proprietari: La 1835 cele două parcele aparțineau lui Hagi Păuna și respectiv Ghiță tutungiu. La 1872 Ianache Steriu. Cel puțin pentru perioada 1887-1911 atestat Anastase Cosmescu, arendaș. În 1918 Theofani Cornescu. În 1929-39 Rebeca Renee Roller, recăs. Buiu (M.O. 26.04.1929, 22.03.1930, 13.11.1931, 04.08.1936, 13.03.1939); fiul ei minor, Feodor Roller, deținea 3/16 din Pasajul Villacrosse-Macca (M.O. 07.02.1929); v. și 31.10. și 23.12.1938. Se pare că frații Anton și Ignatz Roller cumpăraseră în 1919, Renee și Feodor fiind văduva și orfanul lui Anton; în 1939 e menționat și Marcel Buiu, ori al doilea soț ori al doilea fiu al lui Renee. În 1937-65 avocatul Ion C. Alessandrescu (proprietar, naționalizare în 1950, partaj cu Roller ?). În 1937-41 soc. petroliere Rotary (exploata la Glodeni-Dâmbovița) și Compania Minieră (M.O. 03.03.1938, 23.02.1939, 24.08.1940); de asemenea Geo-Petrol 1943-45 (M.O. 16.02.1943, 03.11.1944).

 

 

Google Maps