Principatele Unite 36

 

Adresă veche: Până spre 1900 Principatele Unite 22.

 

Parcelă: Împreună cu nr. 28-32 și 34 pare să fi format ante 1846 o singură mare proprietate. Împreună cu nr. 34 s’a despărțit de nr. 28-32 ante 1856, iar de nr. 34 s’a despărțit ante 1867. A fost unită din nou cu nr. 34 cândva între 1938 și 1950.

 

Clădiri: O casă ante 1867 post 1856.

 

Proprietari: La 1867 Iconomescu. Nici o mențiune pe planul din 1885.  În perioada 1907-1925 atestat aici avocatul Mihail M. Paraschivescu și soția sa, Sofia Paraschivescu (aceasta era unul din moștenitorii vecinului Florian de la nr. 34).

 

 

Google Maps