Principatele Unite 24-26

str. Princ. Unite nr. 26 (în 2008)
str. Princ. Unite nr. 26 (în 2008)
str. Princ. Unite nr. 24
nr. 24
nr. 26

 

Adresă veche: Până spre 1900 Principatele Unite 14.

 

Parcelă: Probabil a format o singură proprietate împreună cu nr. 22 (inclusiv la 1846), separându’se apoi ante 1867. Cuprinde și grădina din fund, din spatele nr. 28-30 (probabil din vremuri mai vechi) și 22 (mai recent).

 

Clădiri: Casele actuale construite față în față ante 1885. Cea din dreapta pare mai veche, probabil ante 1867 (apare pe planul din 1867 drept ”casă nouă”).

 

Proprietari: La 1885 Eliza Popescu, probabil văduva lui Tase Popescu, care avusese nr. 28-32; atestată până cel puțin la 1918. La 1911 este totuși atestat Constantin Popescu, probabil fiul lor și fratele lui Alexandru de la nr. 28-32. În 1922-1941 avocații Dumitru și Nicolae Budișteanu (a fost inclusiv avocatul Societății Victoria), probabil frați, dar la 1931 menționată Alexandrina Popescu. Vezi și Mon.Of. 11.03. și 23.12.1905, 22.04.1931.

 

 

Google Maps