Casa Sombola

Casa Sombola

DSCN5788
în 2008

 

În strada Principatele Unite la nr. 61, gard în gard cu Liceul de Muzică Dinu Lipatti (sau casa Profirescu, despre care vorbeam într’o postare anterioară), găsim o clădire oarecare ridicată acum câțiva ani, fără vreo urmă de măiestrie arhitecturală. Doar că asta e doar ceea ce vede ochiul călătorului grăbit. În interiorul acestei banalități se află după toate probabilitățile o casă construită cândva în jurul anului 1870.

 

Sombola 1990
Sombola 2019

 

Analizând imaginile satelit de astăzi cu planul cadastral de acum câteva decenii am ajuns destul de ușor la ideea că într’adevăr clădirea actuală este doar supraetajarea celei vechi. De altfel fenomenul supraetajărilor este binecunoscut în Bucureștiul actual, nu este nici măcar singurul exemplu de pe această stradă. În general e loc de purtat o dezbatere echilibrată despre meritele și păcatele acestei practici urbanistice. Ce este însă mai puțin obișnuit în acest caz, fascinant și nefericit în același timp, este transformarea totală a clădirii vechi, care face corp comun cu etajele superioare până la a fi de nerecunoscut (este adevărat că etajele superioare sunt proiectate în afară peste amprenta parterului, dar chiar acestuia i’au fost înălțați pereții).

 

Planul cadastral 1911
Planul cadastral 1911
Planul de aliniere 1885
Planul de aliniere 1885

 

Pentru a stabili vechimea casei, ne îndreptăm spre planurile vechi și găsim că ea exista la 1911 și după toate aparențele deja la 1885. Planul din 1867 (vezi mai jos) este mai ambiguu, în sensul că pe parcelă este schițată o casă și poziția și dimensiunea la stradă ne îndeamnă desigur să credem că este aceeași casă de mai târziu, doar că apare în creion, nu în caligrafia folosită la redactarea inițială a planului. Tragem de aici concluzia că această casă a fost construită după 1867 și că planul a fost actualizat sumar în acest moment ulterior.

 

Planul de aliniere 1867
Planul de aliniere 1867
Credem că putem restrânge datarea ceva mai mult. Proprietar la 1867 era un oarecare Vasile Tătăranu. Un anunț de închiriere publicat în Monitorul Oficial din 27 februarie 1877 ne vorbește despre casa deja clădită: “De închiriat, de la Sf. Gheorghe viitor 1877, o pereche de case vis-a-vis de fosta tipografie a mitropoliei, strada Principatele Unite no. 35, compuse de 6 camere și o cuhnie, două magasii, pivniță, pod de rufe, curtea pavată, cu puț în curte și grădină cu diferiți pomi; a se adresa la proprietarul lor puțin mai înainte, strada Muselor no. 10. V. Tătăranu”

 

Untitled

 

În ce privește istoria oamenilor care au locuit’o, despre Tătăranu, cel care a clădit’o, nu avem din păcate prea multe detalii. Știm însă că înainte de 1885, ea a fost cumpărată de Dimitrie Sombola (sau Șombola), a cărui familie a locuit aici până spre al Doilea Război Mondial (poate și mai mult). Sombola era un negustor aromân născut în Macedonia în anul 1848 și stabilit împreună cu diverse rude în România (precum alți locatari din Principatele Unite, după cum am văzut deja în cazul lui Toma Dinischiotu) și reprofilat pe arendășie. Locuia în mare parte la Hăbeni (în județul Dâmbovița), fiind arendașul moșiei de acolo, dar și al unor moșii ale Statului. A primit cetățenia română la 1905 și a murit în 1909, la vârsta de 61 de ani. În casă au continuat să trăiască fiicele sale, Maria, funcționară la Poștă, și Hrisa Păiș (n. Sombola), educatoare și mai târziu directoare de grădiniță (aceasta din urmă atestată cel puțin până în 1936).
Cu acest mănunchi de detalii încheiem această sumară schiță istorică a unei vechi case oarecare, dar cu un destin interesant, din mahalaua Flămânda.

 

No Comments

Post A Comment